• De voetbalquiz van aanstaande vrijdag 28-01-2022 wordt verplaatst naar een nog nader te bepalen datum.