• Nieuwsbrief s.v. DRC 2012


  Waar zijn wij als voetbalvereniging s.v. DRC 2012 in beland.
  De meesten onder jullie hebben de persconferenties van het kabinet gehoord en inmiddels de aangekondigde corona maatregelen meegekregen die tot en met 28 april gelden en dat inmiddels de competitie erop zit voor dit seizoen.
  Het acuut moeten sluiten van ons sport complex brengt ook consequenties met zich mee.
  Tot 28 april is bij DRC de deur op slot daarna zullen wij horen welke maatregelen er verder worden genomen. Het bestuur vindt het jammer maar wij beseffen dat deze maatregelen noodzakelijk zijn.


  Door deze maatregelen is het financieel zwaar voor onze club.

  DRC moet net zoals iedere amateurvereniging bondscontributie afdragen aan de K.N.V.B.
  Hierdoor doet het bestuur een beroep op de leden om de contributie gewoon te voldoen zodat wij de vaste lasten voor de club kunnen betalen.
  Wij hopen net als iedereen dat het corona virus zich niet verder zal verspreiden en spoedig geheeld kan worden.
  Blijf gezond en ik hoop jullie weer spoedig te zien op ons complex.
  Namens het bestuur


  Jan Egberink