Sportvereniging DRC 2012 Almelo

Bestuursnieuws

Bestuursnieuws

    Algemene Ledenvergadering. Donderdag 22 maart 2018 aanvang 20.00 uur. AGENDA Opening en welkom voorzitter Mededelingen Ingekomen stukken Notulen vorige vergadering d.d. 16-03-2017 financieel jaarverslag ( ter inzage 1 uur voor aanvang vergadering) Jubilarissen : H.Waanders 50 jaar , N.Sahertian 40 jaar. Pauze Rechten en plichten , contributie ,boetes en opzeggen lidmaatschap. Verslag Kascommissie.Lees meer overBestuursnieuws[…]

Bestuursnieuws

Bestuursnieuws

      Uitbreiding Bestuur sv DRC 2012. Martin Hospers en Pasquale Schipdam zijn per direct toegetreden tot het Bestuur. Peter Olthof en John Kerver zijn om prive redenen per direct gestopt De functie secretaris is nog vacant.