Sportvereniging DRC 2012 Almelo

LEDENVERGADERING 16-03-2017

LEDENVERGADERING 16-03-2017

LEDENVERGADERING 16-03-2017 AANVANG 20.00 UUR   Agenda   1e            Welkom door ad interim Voorzitter 2e            Mededelingen 3e            Ingekomen stukken 4e            Adviescommissie 5e            Notulen vorige vergadering dd. 28-01-2016 6e            Rechten en Plichten (Betaling Contributie – Boetes – Opzeggingen van Lidmaatschap) 7e            Jubilarissen   Wilco Ruiter                       25 jaar Frank Bosch                       25 jaar Vincent Meylof                  25 jaarLees meer overLEDENVERGADERING 16-03-2017[…]