Sportvereniging DRC 2012 Almelo

Bestuursnieuws

Bestuursnieuws

    Algemene Ledenvergadering. Donderdag 22 maart 2018 aanvang 20.00 uur. AGENDA Opening en welkom voorzitter Mededelingen Ingekomen stukken Notulen vorige vergadering d.d. 16-03-2017 financieel jaarverslag ( ter inzage 1 uur voor aanvang vergadering) Jubilarissen : H.Waanders 50 jaar , N.Sahertian 40 jaar. Pauze Rechten en plichten , contributie ,boetes en opzeggen lidmaatschap. Verslag Kascommissie.Lees meer overBestuursnieuws[…]